Hodinárstvo Hodinky Citizen Breitling

i Hodinarstvo -úvodná strana

Obchodné podmienky


1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.iHodinarstvo.sk

 

Zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou:

 

iWatch s.r.o.

Klincová 35

821 08 Bratislava-Ružinov


IČO: 50877348

DIČ: 2120506806

 

Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy je potrebné, aby sa zákazník zaregistroval na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu osobné a kontaktné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

 

Pred uzatvorením zmluvy sa zákazníkovi odporúča preveriť si u prevádzkovateľa dostupnosť tovaru. V prípade, že tovar nie je dostupný na internom či externom sklade, prevádzkovateľ informuje zákazníka o možnom dodaní, resp. nedodaní. Až po tomto kroku sa odporúča kupujúcemu uzatvoriť zmluvu vložením tovaru do košíka a následným vyplnením potrebných údajov (spôsob platby, doručenia).

 

Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla "odoslať objednávku") bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie zmluvy.

 

Súčasťou dodávky je faktúra alebo dodací list, návod na používanie a iné potrebné dokumenty. V prípade, ak niektorý z tovarov nie je skladom, informuje o tom prevádzkovateľ zákazníka s možnosťou čiastočnej dodávky dostupného tovaru.

 

 

1.1 Ochrana osobných údajov

 

Vaše osobné údaje zadané do systému slúžia na vybavenie objednávky. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné a nepovinné. Svojou registráciou taktiež beriete na vedomie, že Vaše údaje môžu byť použité na účely predaja v rámci našej spoločnosti na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Podľa §20 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený(á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku. Za týmto účelom nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@ihodinarstvo.sk, prípadne poštou na adresu prevádzky našej spoločnosti.

 

 

1.2 Spôsob dodania a platba za tovar

 

Skladový tovar zvyčajne expedujeme do 24 pracovných hodín, avšak tovar, ktorý nie je skladom, resp. na externom sklade môže byť expedovaný za určitých okolností v lehote 3 týždňov, v závislosti od dostupnosti tovaru u dodávateľov.

 

 

1.3 Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob prevzatia a platby za tovar, a to:

 

DOPRAVA

 

1) UPS (dobierka, platba prevodom, platba kartou) - pri nákupe tovaru do 200 € je poštovné a balné 6 €.
     Zásielka Vám bude doručená v priebehu 2-3 dní.


2) UPS (dobierka, platba prevodom, platba kartou) - pri nákupe tovaru nad 200 € je poštovné a balné ZADARMO.
    Zásielka Vám bude doručená v priebehu 2-3 dní.

 

 

PLATBA

 

1) Platba pri prevzatí tovaru (dobierka)


Platba pri prevzatí je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako za tovar zaplatiť. Pri tomto spôsobe doručenia za

tovar zaplatíte v hotovosti kuriérovi. Vždy si, prosíme, pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

 

 

2) Platba prevodom vopred

 

Ak zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, zakrátko vám na e-mail pošleme podklady k platbe.
Pri platbe prevodom vopred môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby (tovar expedujeme

až po pripísaní platby na náš účet).3) Platobnou kartou (3-D Secure)

 

Pohodlným a bezpečným spôsobom bezhotovostnej platby je použitie internetových platobných kariet MasterCard a VISA.
Pre overenie držiteľa karty u jeho vydavateľskej banky priamo počas transakcie, využívame bezpečnostný protokol 3-D Secure podporovaný kartovými asociáciami. Toto riešenie znižuje riziko reklamácií platobnej transakcie zo strany používateľa.
Všetky údaje o platbách sú odovzdávané zabezpečenou cestou a iHodinarstvo.sk ako obchodník k nim nemám prístup, ani ich nikde neukladá.

 

 

 

1.3.1 Predajná cena produktu

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny v prípade, že veľkoobchodná cena sa podstatne zmení v dôsledku zmeny kurzu alebo precenenia tovaru dodávateľom. Ceny v internetovom obchode a v kamennej predajni sa môžu llíšiť a zákaznik nemá právo dodatočne sa dožadovať inej ceny ako vopred dohodnutej.

 

 

1.3.2 Odporúčaná cena

 

Odporúčaná cena je cena, ktorá je určená výrobcom pre daný produkt na území SR pre licenciovaných distribútorov.

Uvedená cena sa môže meniť v dôsledku zmeny kurzu alebo precenenia tovaru dodávateľom.

 

 

1.4.1 Spôsob stornovania/zrušenia objednávky

 

Neodoslaná objednávka sa nemusí rušiť. Produkty zostávajú v nákupnom košíku odkiaľ si ich má možnosť zákaznik odstrániť. Ak tak neurobí, produkty budú v jeho nákupnom košíku i pri budúcom prihlásení.

 

 

1.4.2 Spôsob stornovania/zrušenia objednávky po jej odoslaní

 

Ak už zákaznik odoslal objednávku a prijal email s informáciami o objednávke, musí postupovať nasledovne: kontaktuje nás email info@ihodinarstvo.sk a oznámi nám zrušenie objednávky do 24 hodín.

 

Ak už bol tovar expedovaný, kupujúci musí zásielku prebrať a po jeho prebratí nám ho musí na svoje náklady poslaľ späť Slovenskou poštou..... Ak zákaznik uhradil tovar bankovým prevodom, budú mu peniaze odoslané do 14 dní.

 

 

1.4.3 Objednávka je platná aj bez potvrdenia zo strany zákaznika

 

 

 

2. Povinnosti kupujúceho a predávajúceho


2.1 Predávjaúci sa zaväzuje: 
- bezodkladne vybaviť záklaznícku objednávku - dodržať stanovenú cenu (cenu, ktorá bola aktuálna v čase podania objednávky) - dodať nepoškodený tovar - dodať tovať, ktorý si zákaznik objedna!

 

2.2 Kupujúci sa zaväzuje: - prebrať objednávku od kuriéra albo iného doručiteľa v odbernej lehote - zaplatiť za tovar (dobierku alebo bankovým prevodom) plnú čiastku - prekontrolovať obal zásielky pri preberaní od kuriéra alebo doručovateľa - poškodené zásielky nepreberajte!

 

Nedodanie zásielky vybraným spôsobom je kupujúci povinný oznámiť po 7. dňoch od oznámenia (email, sms) odoslania zásielky na email zákaznckeho servisu info@ihodinarstvo.sk

 

V prípade ak kupujúci nepreberie zásielku v odbernej lehote, prichádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany zákaznika.

 

 

2.3 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho: Predávajúci nenesie zodpovednosť za: - poškodenie zásielky doručovateľom (v takom prípade treba spísať reklamáciu s doručovateľom) - oneskorené doručenie zavinené udaním nesprávnej adresy - oneskorené doručenie zavinené doručovateľom.

 

 

3. Odstúpenie od zmluvy/zrušenie objednávky

 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa dodania tovaru. Ak tak v tejto lehote neučiní, jeho nárok na vrátenie tovaru zaniká. Ak nie je zákaznik spokojný s tovarom a chcel by ho vrátiť, musí kontaktovať predávajúceho a odoslať mu odstúpenie od zmluvy emailom na info@ihodinarstvo.sk a oznámiť prepravné číslo zásielky. "§ 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.)

 

Do 14 dní vráti prevádzkovateľ peňažné plnenie kupujúcemu.

 

Ak zákaznik odstúpil od zmluvy, musí nám bezodkladne poslať tovar späť prostredníctvom pošty na vlastné náklady na adresu prevádzky:

 

FROGMAN s.r.o. ID 4284

P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že cena produktu sa neprimerane zvýšila alebo produkt sa mu nepodarilo zadovážiť v primeranom čase prípadne z iného dôvodu.

 

Reklamačné konanie sa začína dňom reálneho doručenia tovaru.

 

 

4.Reklamácie a záruka

 

Záruku na predávaný tovar poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu uvedenú v záručnom liste alebo priamo v popise v detaile výrobku. Ak nie je uvedené inak je štandardne na predávaný tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

Zákaznik je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.

 

 

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitie výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie (ak výrobca návod dodáva), mechanickým poškodením, opotrebením alebo živelnými pohromami.

 

 

V prípade, že sa na Vašom tovare objaví chyba alebo bol dodaný nekompletne, tak nás prosím kontaktujte e-mailom na info@ihodinarstvo.sk, kde je potrebné uviesť:

1. Číslo objednávky

2. Presný názov tovaru

3. Stručný popis závady a okolnosti pri/po ktorých sa prejavuje závada

4. Vaše meno a tel. číslo

 

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

 

K reklamovanému tovaru priložte záručný list, doklad o kúpe a písomný popis závady (kedy a ako sa prejavuje).

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená do 30 dní. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predajcom. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník daný výrobok riadne užívať.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 

- tovar bol reklamovaný po záručnej dobe

- tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný

- Tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu

- tovar bol poškodený živlom - vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom

- došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste

- poškodenie alebo opotrebovanie skla, puzdrá a ťahu (opotrebenie zlatenie, vypadané kamienky / zirkóny) alebo remienka

- vybitie napájacieho článku

- vplyv magnetizmu a elektromagnetického žiarenia

 

Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru:


FROGMAN s.r.o. ID 4284

P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín

 

5. Aké osobné údaje spracovávame


Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

 

Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás

V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.

 

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne).

 

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

 

Verzie pre mobilné telefóny

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

 

 

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje


Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 • Marketingová činnosť:
  • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali emailem: info@ihodinarstvo.sk
  • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevatnějšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Call centrum: ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho call centra (infolinka), budeme si váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať. Takéto záznamy nám slúžia ku kontrole kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

 

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch


Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať.

 

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu: info@iHodinarstvo.sk

O váš súhlas vás žiadame, aj keď si potrebujeme overiť vašu schopnosť splácať tovar, ktorý vám odovzdáme, bez toho aby ste za tovar vopred uhradili kúpnu cenu v plnej výške.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu: info@iHodinarstvo.sk

 

 

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu oi. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
 • Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
 • Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty. Ak chcete tieto údaje vymazať, stačí navštíviť nastavenia svojho užívateľského profilu a potom údaje o platobnej karte jednoducho zmazať (nastavenie účtu> platobné karty> odstrániť).
 • Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu môžeme k rozosielke či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu: info@iHodinarstvo.sk

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Nahrávky telefonických hovorov z Call centra sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však po dobu 1 roku, pokiaľ pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.)

 

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

 

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

 

Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@iHodinarstvo.sk

 

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@iHodinarstvo.sk. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

 

Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu: info@iHodinarstvo.sk

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 3. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 6. Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: info@iHodinarstvo.sk

 

Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou e-mailu: info@iHodinarstvo.sk

 

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

 

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu: info@iHodinarstvo.sk.

 

 

6. Záverečné ustanovenia


Prípadné spory medzi iHodinarstvo.sk a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na iHodinarstvo.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou iHodinarstvo.sk je info@iHodinarstvo.sk

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 31. 5. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


KOŠÍK PRÁZDNY

telefón: 0944 280 276
E-mail: info@iHodinarstvo.sk


Email:  
Heslo:  
Poslať heslo        


chronomania
ihodinarstvo.sk na facebookuroh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hodinky Seiko SRP621J1 5 Sports...

Hodinky Seiko SRP621J1 5 Sports Automatic
Naša cena : 210.00 € (210.00 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hodinky Seiko 5 Sports SRPB35J1 Baby...

Hodinky Seiko 5 Sports SRPB35J1 Baby Monster Made in Japan
Naša cena : 289.30 € (289.30 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Seiko Astron SAST023G

Seiko Astron SAST023G
Naša cena : 1667 € (1667 €)
roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Seiko SRPC25J1 Prospex Diver Turtle...

Seiko SRPC25J1 Prospex Diver Turtle Made in Japan
Naša cena : 475.80 € (475.80 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Calvin Klein Grid K8323302

Calvin Klein Grid K8323302
Naša cena : 158.40 € (158.40 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Tissot Seastar 1000 Automatic Chrono...

Tissot Seastar 1000 Automatic Chrono T066.427.11.047.02
Naša cena : 1310 € (1310 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Tissot Tradition Perpetual Calendar...

Tissot Tradition Perpetual Calendar T063.637.22.037.00
Naša cena : 436.20 € (436.20 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

CALVIN KLEIN BOLD SQUARE CHRONO...

CALVIN KLEIN BOLD SQUARE CHRONO K3027175
Naša cena : 257.60 € (257.60 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Tissot Heritage Visodate Automatic...

Tissot Heritage Visodate Automatic T019.430.36.051.01
Naša cena : 555.20 € (555.20 €)
roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hamilton Pan Europ Auto Chrono H35756755

Hamilton Pan Europ Auto Chrono H35756755
Naša cena : 1072 € (1072 €)

WAP RSS (vygenerované za: 0s)
Mapa stránok © 2008 - 2019