Hodinárstvo Hodinky Citizen Breitling

i Hodinarstvo -úvodná strana

Záruka a reklamácie 

- Záruku na predávaný tovar poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu uvedenú v záručnom liste alebo priamo v popise v detaile výrobku. Ak nie je uvedené inak je štandardne na predávaný tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

 

 

- Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitie výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie (ak výrobca návod dodáva), mechanickým poškodením, opotrebením alebo živelnými pohromami.- V prípade, že kupujúci objaví na dodanom výrobku vadu, je povinný túto skutočnosť najneskôr do 2 dní od prevzatia oznámiť dodávateľovi (emailom alebo telefonicky). V opačnom prípade je dodaný tovar považované za kompletné a bezchybné.

 


- Tovar k reklamácii zasielajte vo vhodnom obale, ktorý reklamovaný tovar dostatočne chráni pred prípadným poškodením pri preprave. Zásielku posielajte poisteným balíkom. Zásielka nesmie byť poslaná dobierkou! Reklamovaný tovar zašlite na adresu


FROGMAN s.r.o. ID 4284
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín- K reklamovanému tovaru priložte záručný list, doklad o kúpe a písomný popis závady (kedy a ako sa prejavuje).

 

 

- Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená do 30 dní. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predajcom. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník daný výrobok riadne užívať.

 

 

- Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 

- tovar bol reklamovaný po záručnej dobe
- tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný
- Tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu
- tovar bol poškodený živlom - vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom
- došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste
- poškodenie alebo opotrebovanie skla, puzdrá a ťahu (opotrebenie zlatenie, vypadané kamienky / zirkóny) alebo remienka
- vybitie napájacieho článku
- vplyv magnetizmu a elektromagnetického žiarenia

 


KOŠÍK PRÁZDNY

telefón: 0944 280 276
E-mail: info@iHodinarstvo.sk


Email:  
Heslo:  
Poslať heslo        


chronomania
ihodinarstvo.sk na facebookuroh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hodinky Seiko Solar SNE473P1

Hodinky Seiko Solar SNE473P1
Naša cena : 170.30 € (170.30 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

ORIENT SKT00002B Speedtech

ORIENT SKT00002B Speedtech
Naša cena : 471.90 € (471.90 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hodinky CASIO PRW-6100YT-1 Sapphire...

Hodinky CASIO PRW-6100YT-1 Sapphire Radiocontrolled
Naša cena : 713.90 € (713.90 €)
roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Tissot PRC 200 Auto Chrono...

Tissot PRC 200 Auto Chrono T055.427.11.017.00
Naša cena : 844.90 € (844.90 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hamilton Field Auto 44mm H70625133

Hamilton Field Auto 44mm H70625133
Naša cena : 725.80 € (725.80 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hodinky CASIO G-Shock GN-1000-1A...

Hodinky CASIO G-Shock GN-1000-1A Gulfmaster
Naša cena : 253.60 € (253.60 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Tissot Sailing Touch T056.420.27.051.01...

Tissot Sailing Touch T056.420.27.051.01 - 40 %
Naša cena : 702.00 € (702.00 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hodinky Tissot T-Touch Expert...

Hodinky Tissot T-Touch Expert T013.420.46.201.00
Naša cena : 753.60 € (753.60 €)

roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

SUUNTO ESSENTIAL CERAMIC ALL BLACK...

SUUNTO ESSENTIAL CERAMIC ALL BLACK SS022437000
Naša cena : 563.10 € (563.10 €)
roh demo eshop i Hodinarstvoroh ihodinarstvi

Hamilton Pan Europ Auto Chrono H35756755

Hamilton Pan Europ Auto Chrono H35756755
Naša cena : 1072 € (1072 €)

WAP RSS (vygenerované za: 0s)
Mapa stránok © 2008 - 2019