Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.iHodinarstvo.sk

Zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a spoločnosťou:

iWatch Primo s.r.o.
Klincová 35, Bratislava-Ružinov, 821 08


IČO: 50875809
DIČ: 2120506795

Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy je potrebné, aby sa zákazník zaregistroval na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu osobné a kontaktné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

Pred uzatvorením zmluvy sa zákazníkovi odporúča preveriť si u prevádzkovateľa dostupnosť tovaru. V prípade, že tovar nie je dostupný na internom či externom sklade, prevádzkovateľ informuje zákazníka o možnom dodaní, resp. nedodaní. Až po tomto kroku sa odporúča kupujúcemu uzatvoriť zmluvu vložením tovaru do košíka a následným vyplnením potrebných údajov (spôsob platby, doručenia).

Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla "odoslať objednávku") bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie zmluvy.

Súčasťou dodávky je faktúra alebo dodací list, návod na používanie a iné potrebné dokumenty. V prípade, ak niektorý z tovarov nie je skladom, informuje o tom prevádzkovateľ zákazníka s možnosťou čiastočnej dodávky dostupného tovaru.

1.1 Spôsob dodania a platba za tovar

Skladový tovar zvyčajne expedujeme do 24 pracovných hodín, avšak tovar, ktorý nie je skladom, resp. na externom sklade môže byť expedovaný za určitých okolností v lehote 3 týždňov, v závislosti od dostupnosti tovaru u dodávateľov.

1.2 Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob prevzatia a platby za tovar, a to:

DOPRAVA

1) Packeta (dobierka, platba prevodom) - pri nákupe tovaru do 200 € je poštovné a balné 6 €.

     Zásielka Vám bude doručená v priebehu 2-3 dní.

2) Packeta (dobierka, platba prevodom) - pri nákupe tovaru nad 200 € je poštovné a balné ZADARMO.
    Zásielka Vám bude doručená v priebehu 2-3 dní.

PLATBA

1) Platba pri prevzatí tovaru (dobierka)

Platba pri prevzatí je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako za tovar zaplatiť. Pri tomto spôsobe doručenia za tovar zaplatíte v hotovosti kuriérovi. Vždy si, prosíme, pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky.

2) Platba prevodom vopred

Ak zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, zakrátko vám na e-mail pošleme podklady k platbe.
Pri platbe prevodom vopred môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby (tovar expedujeme až po pripísaní platby na náš účet).

 

1.3.1 Predajná cena produktu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny v prípade, že veľkoobchodná cena sa podstatne zmení v dôsledku zmeny kurzu alebo precenenia tovaru dodávateľom. Ceny v internetovom obchode a v kamennej predajni sa môžu llíšiť a zákaznik nemá právo dodatočne sa dožadovať inej ceny ako vopred dohodnutej.

1.3.2 Odporúčaná cena

Odporúčaná cena je cena, ktorá je určená výrobcom pre daný produkt na území SR pre licenciovaných distribútorov.

Uvedená cena sa môže meniť v dôsledku zmeny kurzu alebo precenenia tovaru dodávateľom.

1.4.1 Spôsob stornovania/zrušenia objednávky

Neodoslaná objednávka sa nemusí rušiť. Produkty zostávajú v nákupnom košíku odkiaľ si ich má možnosť zákaznik odstrániť. Ak tak neurobí, produkty budú v jeho nákupnom košíku i pri budúcom prihlásení.

1.4.2 Spôsob stornovania/zrušenia objednávky po jej odoslaní

Ak už zákaznik odoslal objednávku a prijal email s informáciami o objednávke, musí postupovať nasledovne: kontaktuje nás email info@ihodinarstvo.sk a oznámi nám zrušenie objednávky do 24 hodín.

Ak už bol tovar expedovaný, kupujúci musí zásielku prebrať a po jeho prebratí nám ho musí na svoje náklady poslaľ späť Slovenskou poštou..... Ak zákaznik uhradil tovar bankovým prevodom, budú mu peniaze odoslané do 14 dní.

1.4.3 Objednávka je platná aj bez potvrdenia zo strany zákaznika

2. Povinnosti kupujúceho a predávajúceho

2.1 Predávjaúci sa zaväzuje: - bezodkladne vybaviť záklaznícku objednávku - dodržať stanovenú cenu (cenu, ktorá bola aktuálna v čase podania objednávky) - dodať nepoškodený tovar - dodať tovať, ktorý si zákaznik objedna!

2.2 Kupujúci sa zaväzuje: - prebrať objednávku od kuriéra albo iného doručiteľa v odbernej lehote - zaplatiť za tovar (dobierku alebo bankovým prevodom) plnú čiastku - prekontrolovať obal zásielky pri preberaní od kuriéra alebo doručovateľa - poškodené zásielky nepreberajte!

Nedodanie zásielky vybraným spôsobom je kupujúci povinný oznámiť po 7. dňoch od oznámenia (email, sms) odoslania zásielky na email zákaznckeho servisu info@ihodinarstvo.sk

V prípade ak kupujúci nepreberie zásielku v odbernej lehote, prichádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany zákaznika.

2.3 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho: Predávajúci nenesie zodpovednosť za: - poškodenie zásielky doručovateľom (v takom prípade treba spísať reklamáciu s doručovateľom) - oneskorené doručenie zavinené udaním nesprávnej adresy - oneskorené doručenie zavinené doručovateľom.

3. Odstúpenie od zmluvy/zrušenie objednávky

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa dodania tovaru. Ak tak v tejto lehote neučiní, jeho nárok na vrátenie tovaru zaniká. Ak nie je zákaznik spokojný s tovarom a chcel by ho vrátiť, musí kontaktovať predávajúceho a odoslať mu odstúpenie od zmluvy emailom na info@ihodinarstvo.sk a oznámiť prepravné číslo zásielky. "§ 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.)

Do 14 dní vráti prevádzkovateľ peňažné plnenie kupujúcemu.

Ak zákaznik odstúpil od zmluvy, musí nám bezodkladne poslať tovar späť prostredníctvom pošty na vlastné náklady na adresu prevádzky:

iHodinarstvi.cz
Pod Lipami 584
78314 Bohuňovice

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že cena produktu sa neprimerane zvýšila alebo produkt sa mu nepodarilo zadovážiť v primeranom čase prípadne z iného dôvodu.

Reklamačné konanie sa začína dňom reálneho doručenia tovaru.

4.Reklamácie a záruka

Záruku na predávaný tovar poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu uvedenú v záručnom liste alebo priamo v popise v detaile výrobku. Ak nie je uvedené inak je štandardne na predávaný tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

Zákaznik je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitie výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie (ak výrobca návod dodáva), mechanickým poškodením, opotrebením alebo živelnými pohromami.

V prípade, že sa na Vašom tovare objaví chyba alebo bol dodaný nekompletne, tak nás prosím kontaktujte e-mailom na info@ihodinarstvo.sk, kde je potrebné uviesť:

  1. Číslo objednávky
  2. Presný názov tovaru
  3. Stručný popis závady a okolnosti pri/po ktorých sa prejavuje závada
  4. Vaše meno a tel. číslo

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

K reklamovanému tovaru priložte záručný list, doklad o kúpe a písomný popis závady (kedy a ako sa prejavuje).

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená do 30 dní. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predajcom. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník daný výrobok riadne užívať.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- tovar bol reklamovaný po záručnej dobe
- tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný či opravovaný
- Tovar bol používaný v rozpore s priloženým návodom na obsluhu
- tovar bol poškodený živlom - vodou, bleskom, ohňom alebo elektrickým výbojom
- došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste
- poškodenie alebo opotrebovanie skla, puzdrá a ťahu (opotrebenie zlatenie, vypadané kamienky / zirkóny) alebo remienka
- vybitie napájacieho článku
- vplyv magnetizmu a elektromagnetického žiarenia

Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru:

iHodinarstvi.cz
Pod Lipami 584
78314 Bohuňovice

5. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi iHodinarstvo.sk a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na iHodinarstvo.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou iHodinarstvo.sk je info@iHodinarstvo.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 31. 5. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.